แวะชมการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน เหลือเชื่อ! เป็นแหล่งรวมธาตุอาหารสำหรับต้นไม้และพืชผัก

ไม่อยากเชื่อว่าต้นไม้ พืชผัก ต้องการอาหารในการเติบโตถึง 16 ชนิด ถึงว่า… ซื้อต้นไม้จากร้านมา ตอนแรกก็ดูงามดี พออยู่ไป อยู่ไป ทำไมเริ่มไม่ค่อยงาม เพิ่งทราบว่านอกจากธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการคือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปแตสเซียม (K) แล้ว พืชยังต้องการธาตุอาหารรองอีกหลายตัว

ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน นอกจากจะมีธาตุอาหารหลักแล้ว ยังมีธาตุอาหารรอง และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินและต้นไม้อีกมากมาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ไม่มีในปุ๋ยเคมี

_1322319.jpg

ได้แวะมาดูโรงเรือน และขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือน ในเครือธนาคารไส้เดือน ทำให้ทราบว่ามูลไส้เดือนมีประโยชน์ต่อต้นไม้เยอะมาก และไม่สกปก ไม่มีกลิ่นเลย เนื่องจากมีการเลี้ยงในระบบปิด และใช้วัตถุดิบในการเลี้ยงที่มีคุณภาพ

อาจารย์ทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มธนาคารไส้เดือน เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านการเลี้ยงไส้เดือน และการออกแบบโรงเรือน พามาชมโรงเรือนภายในร้านอาหาร Say Hay Cafe Cuisine แถว ๆ ย่านพุทธมณฑล สาย 7 เป็นร้านอาหารบรรยากาศดี ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ และมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

_1322416.jpg

_1322344

_1322386-2.jpg

สำหรับไส้เดือนที่นี่ใช้สายพันธ์ุ AF อาจารย์บอกว่า ถ้าให้ดีต้องควบคุมอุณหภูมิให้ประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีระบบการจ่ายน้ำอัตโนมัติ

_1322371-2

โดยจะให้น้ำพอชื้น ๆ วันละ 1 ครั้ง และไม่แฉะจนเกินไป

_1322376-2.jpg

นอกจากปุ๋ยมูลไส้เดือนจะมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชแล้ว ยังประหยัดต้นทุนกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

_1322330.jpg

_1322382

มีข้อมูลจากการศึกษาเรื่องมูลไส้เดือนพบว่า มูลไส้เดือนดิน จะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดมากกว่าที่พบในปุ๋ยหมักธรรมดา นอกจากนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ 2002 ได้มีรายงานการวิจัยพบสารฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืชในมูลไส้เดือนดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้แน่ใจได้ว่าในมูลไส้เดือนดินมีสารต่างๆ คือ ฮิวเมท (humates) ออกซิน (auxins) ไคเนติน (kinetins) จิบเบอเรลลิน (gibberellin) และไซโตไคนิน (cytokinin) เป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มเข้าใจความสำคัญของสารอินทรีย์เหล่านี้ ว่าทำหน้าที่ต่างๆเช่นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ทำให้รากรับอาหารไปใช้ การหันหน้าของดอกไม้เข้ารับแสงแดด ควบคุมความยาวของเซลล์และแม้กระทั่งทำหน้าที่เป็นสารต้านการแก่ตัวของพืชไม่ให้เน่าเปื่อยเร็ว นอกจากนั้นยังค้นพบว่ามีเอนไซม์ไคติเนส (kitinase) ซึ่งสามารถละลายไคตินสารชีวะเคมีชนิดหนึ่งที่ประกอบกันเป็นเปลือกชั้นนอกของแมลง ด้วยเหตุนี้มูลไส้เดือนดินจึงมีฤทธิ์ในการขับแมลงด้วย

 

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=117&s=tblheight